Leśny Bank Genów Kostrzyca FraxUmLBG

Mapa


Legenda


Rezerwaty wiązowe i wiązowo-jesionowe
Rezerwaty wiązowe
Rezerwaty wiązowo-jesionowe
Stanowiska wiązu szypułkowego i górskiego
Stanowiska wiązu górskiego
Stanowiska wiązu szypułkowego