Leśny Bank Genów Kostrzyca FraxUmLBG

Informacje o projekcie

Nazwa: „Zachowanie różnorodności biologicznej siedlisk obszarów NATURA 2000, poprzez ochronę ex situ jesionu wyniosłego, wiązu górskiego, wiązu pospolitego oraz wiązu szypułkowego na terenie Polski (FraxUmLBG)”.

Status projektu: Zakończony
Okres realizacji: 01.03.2014 – 30.04.2016
Nr umowy: 514/2014/Wn-50/OP-XN-02/D z dnia 14.08.2014 r.
Wartość projektu: 2 503 796,25 zł.
Kwota dofinansowania: 1 913 635,73 zł.

Projekt współfinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009 - 2014