Leśny Bank Genów Kostrzyca FraxUmLBG

Dokumenty do pobrania

PUBLIKACJA PROMUJĄCA PROJEKT
POSTĘPY TECHNIKI W LEŚNICTWIE NR 129 - "OCHRONA EX SITU ZASOBÓW GENOWYCH JESIONU WYNIOSŁEGO I WIĄZÓW W POLSCE W ASPEKCIE USTĘPOWANIA TYCH GATUNKÓW Z NATURALNYCH SIEDLISK"

PUBLIKACJA PROMUJĄCA PROJEKT
GAZETA WYBORCZA - DODATEK POLSKA ZACHODNIA Z DNIA 31.03.2015 R. "ZACHOWANIE RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ POPRZEZ OCHRONĘ EX SITU JESIONU WYNIOSŁEGO W LEŚNYM BANKU GENÓW KOSTRZYCA"

TABLICA INFORMACYJNA PROJEKTU
TABLICATABLICA NA TERENIE LBG KOSTRZYCA, TABLICA NA TERENIE LBG KOSTRZYCA2

LOGO PROJEKTU
LOGO PROJEKTU - UKŁAD POZIOMY
LOGO PROJEKTU - UKŁAD PIONOWY


ULOTKA PROMUJĄCA PROJEKT
ULOTKA

PREZENTACJE PRZEDSTAWIONE NA SEMINARIUM OTWIERAJĄCYCM PROJEKT 26.06.2014 R.
 1. KLUCZOWE ELEMENTY PROJEKTU - D. DUDA, M. PAŁUCKA, LBG KOSTRZYCA.
 2. ZRÓŻNICOWANIE GENETYCZNE JESIONÓW I WIĄZÓW - PROF. DR HAB. J. BURCZYK, UKW BYDGOSZCZ.
 3. ZNACZENIE OBSZARÓW NATURA 2000 ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SIEDLISK ŁĘGOWYCH - DR HAB. P. RUTKOWSKI, WL UP W POZNANIU.
 4. WYBRANE ASPEKTY SYMPTOMOLOGII, EPIDEMIOLOGII I ETIOLOGII ZAMIERANIA WIĄZÓW I JESIONÓW W POLSCE - PROF. DR HAB T. KOWALSKI WL UR W KRAKOWIE.

PREZENTACJE PRZEDSTAWIONE NA SEMINARIUM PODSUMOWUJĄCYM PROJEKT 17.11.2016 R.
 1. KRAJOWY PROGRAM CHALFRAX – CZ. BARTELA, CENTRE NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ FORESTIÈRE.
 2. ZACHOWANIE RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ SIEDLISK OBSZARÓW NATURA 2000, POPRZEZ OCHRONĘ EX SITU JESIONU WYNIOSŁEGO, WIĄZU GÓRSKIEGO, WIĄZU POSPOLITEGO ORAZ WIĄZU SZYPUŁKOWEGO NA TERENIE POLSKI (FRAXUMLBG) - GENEZA PROJEKTU - CZ. KOZIOŁ, LBG KOSTRZYCA.
 3. TRADYCYJNE I KRIOGENICZNE ZASOBY GENOWE ZALETY I WADY – D. TOPOŁA, P. HRYDZIUSZKO, LBG KOSTRZYCA.
 4. OCENA ZMIENNOŚCI GENETYCZNEJ JESIONU WYNIOSŁEGO W POLSCE – PROF. DR HAB. J. BURCZYK, UKW BYDGOSZCZ.
 5. ZBIÓR I PRZYGOTOWANIE DO PRZECHOWYWANIA MATERIAŁU ROZMNOŻENIOWEGO JESIONU WYNIOSŁEGO, WIĄZU SZYPUŁKOWEGO, WIĄZU GÓRSKIEGO ORAZ WIĄZU POLNEGO - ZAGADNIENIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE – M. BEZA, LBG KOSTRZYCA.
 6. Z WIZYTĄ U NORWESKICH LEŚNIKÓW – M. RAJ, LBG KOSTRZYCA.
 7. PATOGENICZNE ORGANIZMY TOWARZYSZĄCE WYSTĘPOWANIU PUCHARKA JESIONOWEGO – DR HAB. T. OSZAKO, IBL.
 8. ZWALCZANIE PATOGENÓW GRZYBOWYCH – WYZWANIA I OSIĄGNIĘCIA – U. WASILEŃCZYK, A. PASŁAWSKA, M. PAŁUCKA, LBG KOSTRZYCA.
 9. ROZMIESZCZENIE I KONDYCJA DRZEW Z RODZAJU ULMUS W POLSCE - A. NAPIERAŁA-FILIPIAK
PUBLIKACJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT
      1. PUBLIKACA