Leśny Bank Genów Kostrzyca FraxUmLBG

Wskaźniki projektu

CEL OGÓLNY PROJEKTU
Wzrost efektywnosci zarządzania oraz monitorowania obszarów NATURA 2000

REZULTAT PROJEKTU
Poprawa stanu ochrony gatunków objętych projektami na obszarach NATURA 2000

WSKAŹNIK REZULTATU
Liczba gatunków objętych ochroną w ramach projektu (szt.) - wartość docelowa 4 szt.
Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior L.)
Wiąz górski (Ulmus glabra Huds.)
Wiąz szypułkowy (Ulmus laevis Pall.
Wiąz pospolity (Ulmus minor Mill.)
 

WSKAŹNIK WYNIKU
Zorganizowanie olimpiady/konkursu [szt./liczba odbiorców] - wartość docelowa1/615
Zorganizowanie konferencji/seminarium/warsztatów [szt./liczba odbiorców] - wartość doceleowa 4/250
Opracowanie i druk folderów/ulotek/broszur [szt./nakład/liczba odbiorców] - wartość docelowa 2/3000/3000
Przygotowanie i wydanie artykułów edukacyjnych [ szt./nakład/liczba odbiorców] - wartość docelowa 3/241500/1065500
Budowa i obsługa stron internetowych/portali i wortali [szt./liczba odbiorcow] - wartość docelowa 1/11476