Dofinansowanie w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej MF EOG 2009-2014

Dofinansowanie w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej MF EOG 2009-2014

Dnia 22.12.2015 r. wniosek nr 1077/2015 do projektu pn. „Zachowanie różnorodności biologicznej siedlisk obszarów NATURA 2000, poprzez ochronę ex situ jesionu wyniosłego, wiązu górskiego, wiązu pospolitego oraz wiązu szypułkowego na terenie Polski (FraxUmLBG)” został umieszczony na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania. Wsparcie w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej dotyczy wymiany wiedzy, technologii oraz doświadczeń z norweskim partnerem - Norweskim Centrum Nasiennictwa Leśnego SKOGFRØVERKET.


Działania projektowe obejmują wizytę studyjną ośmiu pracowników Leśnego Banku Genów Kostrzyca w Norweskim Centrum Nasiennictwa Leśnego w celu zapoznania się z jego działalnością, obejmującą: zbiory nasion, przygotowanie nasion do przechowywania i wysiewu, oceną żywotności oraz przechowywaniem leśnego materiału rozmnożeniowego w banku nasion. Ponadto jednostka zarządza plantacjami nasiennymi. Uczestnicy zapoznają się ze specyfiką gospodarki nasiennej na terenie Norwegii, problemami hodowli selekcyjnej oraz wartością hodowlaną i genetyczną składników leśnego materiału podstawowego, na przykładzie poletek doświadczalnych, programu testowania potomstwa i archiwów klonów. Wiedza, technologie oraz wieloletnie doświadczenia zostaną zaprezentowane przez pracowników Norweskiego Centrum Nasiennictwa Leśnego, którzy będą towarzyszyli uczestnikom podczas sesji terenowych i kameralnych. Jedna z plantacji nasiennych położona na terenie Parku Krajobrazowego w Kaupanger będzie podstawą do dyskusji na temat społecznych aspektów funkcjonowania tego typu obiektów.
Formy ochrony przyrody zostaną przedstawione podczas wizyty w Parku Narodowym Jotunheimen, który jest największym i najstarszym parkiem narodowym Norwegii z dominującym wysokogórskim krajobrazem. Obejmuje formy geologiczne powstałe na skutek zderzenia się płyt kontynentalnych Północno-Amerykańskiej i Bałtyckiej. Bardzo licznie występują tu rzeki i jeziora oraz lodowce. Na terenie obiektu występują bardzo rzadkie okazy roślin, flora charakterystyczna jest dla najwyższych położeń Skandynawii. Inne formy ochrony przyrody oraz zagospodarowanie turystyczne i udostępnienie terenów objętych ochroną zostanie przedstawione na przykładzie Parku Krajobrazowego Ringsakerfjell.
Uczestnicy zwiedzą również Muzeum Leśnictwa, Łowiectwa i Wędkarstwa w Elverum, gdzie zgromadzono bogatą kolekcję fauny i flory charakterystycznej dla Skandynawii. Część Muzeum poświęcona jest ochronie przyrody oraz akwarium.
Wizyta studyjna umożliwi uczestnikom zapoznanie się z warunkami biogeograficznymi Norwegii oraz występującymi zagrożeniami środowiska naturalnego. Uczestnicy będą mieli okazję obserwacji obecnego stanu ekosystemów, co umożliwi w przyszłości wzmocnienie kreatywnych działań w zakresie ochrony różnorodności biologicznej oraz efektywne zarządzanie obszarami chronionymi.
 
Temat współpracy dwustronnej: "Leśne ośrodki nasienne w Norwegii i Polsce”
Operator Programu PL02: Ministerstwo Środowiska we współpracy
z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Beneficjent: Leśny Bank Genów Kostrzyca
Źródło dofinansowania: Mechanizm finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego  „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” 85%, Operator programu 15%
 
Całkowity koszt przedsięwzięcia: 42 000,00 PLN
Wysokość dofinansowania EOG: 42 000,00 PLN
Okres realizacji projektu: 14.06.2016 r. – 18.06.2016 r.

                             
Fot. 1 Siedziba Norweskiego Centrum Nasiennictwa Leśnego SKOGFRØVERKET. Żródło: http://www.skogfroverket.no

Fot. 2 Plantacja nasienna. Żródło: http://www.skogfroverket.no
Strona używa cookies (ciasteczek). Dowiedz się więcej do czego służą i jak nimi zarządzać. Korzystając ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich używanie. zamknij