Opracowanie metodyki oceny molekularnej skrzydlaków jesionu wyniosłego pod kątem obecności patogenu

Opracowanie metodyki oceny molekularnej skrzydlaków jesionu wyniosłego pod kątem obecności patogenu

Opracowanie metodyki oceny molekularnej skrzydlaków jesionu wyniosłego pod kątem obecności patogenu Hymenoscyphus fraxineus. W celu potwierdzenia efektywności procesu termoterapii i krioterapii w zwalczaniu patogenu Hymenoscyphus fraxineus - próbki nasion poddane zostały dwóm ocenom: hodowli in vitro na specjalnym podłożu hodowlanym oraz analizie molekularnej pod kątem obecności materiału genetycznego patogenu.


W związku z realizacją projektu „Zachowanie różnorodności biologicznej siedlisk obszarów NATURA 2000, poprzez ochronę ex situ jesionu wyniosłego, wiązu górskiego, wiązu pospolitego oraz wiązu szypułkowego na terenie Polski” (FraxUmLBG) w Pracowni Analizy DNA opracowano metodykę, dzięki której możliwa jest szybka identyfikacja patogenu Hymenoscyphus fraxineus. Materiałem wyjściowym były fragmenty skrzydlaków jesionu wyniosłego, które wcześniej poddane zostały procesom krioterapii i termoterapii. 
 
W ramach opracowania metodyki wykonano:
  1. Izolację DNA;
  2. Przegląd literatury fachowej, zakupiono markery molekularne do diagnostyki patogenu;
  3. Reakcję PCR z wykorzystaniem markerów molekularnych do wykrycia DNA patogenu;
  4. Analizę otrzymanych wyników.
 
Pierwszym etapem prac była izolacja DNA, do której wykorzystuje się komercyjne zestawy odczynników. Następnie uzyskane DNA amplifikuje się w reakcji PCR (Fot. 1, 2). Podczas tego procesu do nici DNA przyłączane zostają również markery molekularne- znakowane fluorescencyjnie. W końcowym etapie wyniki odczytywane są przy użyciu analizatora genetycznego.
 
Fot. 1. Izolacja DNA nasion jesionu wyniosłego (fot. A. Pasławska).
 

Fot. 2. Stanowisko do izolacji DNA (fot. M. Chudzińska).
 
Z pierwotnej puli dziewięciu markerów molekularnych, ostatecznie wybrano 4 (Ryc.1) . Materiałem, na którym testowano przydatność markerów były: kora pędów jesionu wyniosłego, skrzydlaki oraz pąki zimowe.
Otrzymywane wyniki porównano z wynikami uzyskanymi po wykorzystaniu jako matrycy- laboratoryjnie wyhodowanego szczepu H.fraxineus oraz innych grzybów np. włosianki rosistej (Hebeloma crustuliniforme) czy pieczarki (Agaricus L.).
 
Ostatecznie- ocena skuteczności krioterapii i termoterapii przeprowadzona zostanie na skrzydlakach jesionu wyniosłego, pochodzących z 17 stanowisk w Polsce.
Połączenie metody klasycznej z metodą molekularną oceny skuteczności zabiegów eliminujacych patogen- pozwoli na wybranie najbardziej optymalnej metody dla bezpiecznego, długotrwałego przechowania materiału nasiennego w LBG Kostrzyca.
 
 
Magdalena Chudzińska
Strona używa cookies (ciasteczek). Dowiedz się więcej do czego służą i jak nimi zarządzać. Korzystając ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich używanie. zamknij