Konferencjia organizowana w ramach MF EOG 27-28.05.2015 r.Trondheim, Norwegia

 Konferencjia organizowana w ramach MF EOG 27-28.05.2015 r.Trondheim, Norwegia

W konferencji w dniach 27-28.05.2015 r. wzięły udział 84 osoby z 9 krajów, głownie z Norwegii i krajów beneficjenckich grantów EEA i Norway Grants. Polskę reprezentowało 5 osób: przedstawiciele Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Informacyjnego o Środowisku UNEP/GRID, Lasów Państwowych (LBG Kostrzyca), Ministerstwa Środowiska.


Większość wystąpień podczas konferencji miała charakter sprawozdawczy względem EEA Grants  po zakończeniu projektów w krajach Europy środkowo-wschodniej polegających na mapowaniu siedlisk tych krajów oraz ocenie usług świadczonych przez ekosystemy. Spotkanie otworzyli gospodarze spotkania, Svein Batvik z Norweskiej Agencji Środowiskowej, Pia Gjemse Holm Wicedyrektor z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Norwegii, Haege Andenaes – Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska i Klimatu oraz Pani Laure Ledoux Zastępca Dyrektora Generalnego Komisji Europejskiej ds. Środowiska.
Bardzo ciekawe wystąpienia zaprezentowali:
  1. Markus Erhard (Dania), który przedstawił Raport Środowiska za rok 2015 (SOER) – www.eea.europa.eu/soer. Wspomniał m.in. o  wyliczonych korzyściach środowiskowych, jakie płyną z wdrożenia programu Natura 2000. Wyliczono, że korzyści te wynoszą w skali finansowej od 200-300 miliardów Euro rocznie. 
  2. Filip Oulehle (Czechy), który przedstawił narzędzie zastosowane do mapowania siedlisk leśnych w Republice Czeskiej, służące w dalszej kolejności podejmowaniu decyzji środowiskowych.
  3. Diana Mortimer (Wielka Brytania), która zaprezentowała działalność organizacji JNCC (Joint Nature Conservation Committee) będącej ciałem doradczym dla rządu brytyjskiego w zakresie działań środowiskowych.
  4. Signe Nybo (Norwegia)
 
Przedstawiciele Polski przygotowali 3 prezentacje. Piotr Mikołajczyk (UNEP) zaprezentował sposób mapowania siedlisk w Polsce na przykładzie Wigierskiego Parku Narodowego, Czesław Kozioł (LBG Kostrzyca) zaprezentował stan siedlisk łęgowych w Polsce, problematykę zamierania jesionu wyniosłego i wiązów oraz cele i stan realizacji  projektu finansowanego z EEA Grants. Wygłoszono wykład zatytułowany: „ Zachowanie ex situ zasobów genowych jesionu wyniosłego i wiązów jako komponentów lasów łęgowych na obszarach Natura 2000 w Polsce”.
Pani Iwona Zwierzchowska (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) zaprezentowała dane dotyczące projektu urbanistycznego i mapowania siedlisk w polskich miastach.
Mapowanie siedlisk w Polsce nie jest finansowane z grantów norweskich lecz z NFOŚiGW i ma zostać zakończone w grudniu br., natomiast projekt urbanistyczny do końca października br.

Link do strony informujacej o Konferencji:
http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Arrangementer/Mapping-and-Assessment-of-Ecosystems-and-their-Services-27--28-May-2015/

Tekst: Michał Mysza
Data: 30.06.2015
 

Wykład Dyrektora LBG Kostrzyca -  Czesława Kozioł 
Strona używa cookies (ciasteczek). Dowiedz się więcej do czego służą i jak nimi zarządzać. Korzystając ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich używanie. zamknij